Pořadatel
Radiologická společnost ČLS JEP
Odborní garanti
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Organizátor
Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Aktuality

Videoarchiv přednášek prodloužen do 31. 1. 2022

Videoarchiv XLII. českého radiologického kongresu je kvůli velkému zájmu prodloužen do 31. 1. 2022 na www.vysilame.tv/kongrescrs2021. Přednášky tak zůstávají stále dostupné, ale již bez možnosti získání kreditů.V sále č. 1 naleznete hlavní program vysílaný z profesionálního TV Studia, v sále č. 2 pak všechny ostatní části programu

Kvůli technickým problémům nebude v archivu bohužel dostupný program z 13. 10. (vědecká sdělení), zajišťovaný Radiologickou klinikou, Lékařskou fakultou UK v Plzni. Omlouváme se všem účastníkům i přednášejícím dané sekce a děkujeme za pochopení.

Pro přihlášení do videoarchivu použijte stejné heslo, jako na stream z hlavního programu vysílaného 12. 10. 2021

Prohlédněte si programovou brožuru kongresu

Připravili jsme pro vás programovou brožuru XLII. českého radiologického kongresu, kterou si můžete prohlédnout ZDE. Pokud byste si chtěli stáhnout jen zkrácenou verzi programu akce, můžete tak učinit na tomto odkazu.

Program mladých radiologů pouze on-line (16. 10. 2021)

S ohledem na nízký zájem o prezenční formu programu mladých radiologů (sobota 16. října 2021) bylo organizačním výborem XLII. českého radiologického kongresu rozhodnuto, že i tato část programu proběhne pouze on-line v prostředí MS TEAMS. Program sledujte ZDE. 6 kreditů do systému vzdělávání ČLK je možné získat za účast na on-line streamu. Přednášky z programu mladých radiologů budou poté dostupné do 30. 11. 2021 i v archivu akce, ale již bez možnosti započtení kreditů.

Podrobné pokyny pro účastníky specializačního kurzu mamodiagnostiky (14. 10.)

Pořádající pracoviště (Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK) pro všechny registrované připravilo podrobné pokyny k účasti na specializačním kurzu mamodiagnostiky. Kurz proběhne ve čtvrtek 14. října (14.00 - 18.00h), pokyny naleznete ZDE, další informace včetně předem zveřejněných zdrojů kurzu v sekci Program.

Sledujte sekci vědeckých sdělení 13. 10. 2021 (14.00 - 16.00) na MS TEAMS

Uzavřeli jsme přihlášky do sekce vědeckých sdělení, která bude vysílána přes MS TEAMS ve středu 13. 10. od 14.00 do 16.00h. Garantem sekce je prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. a vysílání technicky zajišťuje LF UK v Plzni. Záznam přednášek bude k dispozici také v archivu akce, a to od 18. 10. do 30. 11. 2021. Po celou tuto dobu je sledování podobně jako u hlavního programu (12. 10.) i nadále ohodnoceno kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle ČLK. Program vědeckých sdělení naleznete ZDE.

Specializační kurzy - upřesnění informací k registraci

Přístup na specializační kurzy a získání certifikátu o jejich absolvování je možné pouze po registraci přímo do systému garantujícího pracoviště, které má organizaci na starosti. Registrujte se nejpozději do 12. 10. 2021. Více informací naleznete v sekci Program přímo u obou specializačních kurzů. Máte-li zájem pouze o vybrané přednášky, není registrace nutná, budou dostupné až do 30. 11. 2021 v archivu akce.

Partneři akce

Generální partneři

Hlavní partner

Partneři

Startujeme on-line živé vysílání
Živé vysílání v termínu 3. a 4. června od 9:00 hodin sledujte na https://www.vysilame.tv/neubrno2021

VIDEOARCHIV PŘEDNÁŠEK

Možnost shlédnutí přednášek prodloužena do 31. 1. 2022!
crossmenuchevron-down