XLII.

ČESKÝ
RADIOLOGICKÝ
KONGRES

29. – 30. 9. 2020
PRAHA

Pořadatel: Radiologická společnost ČLS JEP

Odborní garanti: prof. MUDr. Jiří Ferda,
Ph.D., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Organizátor: SOLEN, s.r.o.

rad-white

Registrace – aktivní účast


Lze nahrát max. 20 MB soubor ve formátu .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .odt.