Program

Kongres je pořádán hybridní formou a zahrnuje následující části
 • 12. října 2021, 8:30 – 18:00: Hlavní program vysílaný z profesionálního TV studia
 • 13. října 2021, 14:00 – 18:00: Vědecká sdělení on-line (Microsoft Teams)
 • 14. října 2021, 14:00 – 18:00: On-line akreditovaný specializační kurz mamodiagnostiky*
 • 15. října 2021, 14:00 – 18:00: Online akreditovaný specializační kurz kardiovaskulární diagnostiky*
 • 16. října 2021, 9:00 – 17:00: Program mladých radiologů (on-line i prezenčně, dovolí-li aktuální epidemická situace)

* zájemce obdrží certifikát akreditovaného specializačního kursu

Kongres je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (respektive dle pravidel ČAS) a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocen kredity pro lékaře.  Kredity bude možné získat i za zhlédnutí odborného programu v archivu akce do 30. 11. 2021. Certifikáty budou rozesílány po uzavření archivu akce, a to nejpozději do 15. 12. 2021.

Úterý
12. října 2021 (8:30 – 18:00)
Středa
13. října 2021 (14:00 – 18:00)
Čtvrtek
14. října 2021 (14:00 – 18:00)
Pátek
15. října 2021 (14:00 – 18:00)
Sobota
16. října 2021 (9:00 – 17:00)

Hlavní program vysílaný z profesionálního TV studia

Urgentní diagnostika

Urgentní diagnostika v pediatrické radiologii – syndrom týraného dítěte

Kynčl M., 2. LFUK

Urgentní diagnostika v pediatrické radiologii – abdominální stavy

Rejtar P., LFHK UK

Plicní diagnostika a umělá inteligence

Lambert L., 1. LF UK

Němé mozkové ischémie

Malíková H., 3.LF UK

Spektrální CT u onemocnění COVID-19 a jeho komplikací

Mechl M., LF MU
Radiologie v 21. století

Postavení radiologa v jednadvacátém století

Ferda J., Fakultní nemocnice Plzeň

Current state and future direction of cardiac computed tomography

Schöpf J., Charleston, Medical Universtity of South Carolina

Radiomic and artificial inteligence in radiology

Schönberg S., Mannheim, Universtität Heidelberg

Mamodiagnostika v jednadvacátém století

Lehotská V., Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety
Onkologická diagnostika

Časná diagnostika karcinomu plic

Mírka H., LFP UK

Moderní onkologická imunomodulační léčba - co by měl radiolog vědět

Weichet J., 3.LF UK

Staging karcinomu ovaria pomocí CT a MR

Burgetová A., 1.LF UK

PET/MR u karcinomu rekta

Šprláková A., LF MU

Diferenciální diagnostika expanzivních procesů ledvin: současné možnosti zobrazovacích metod

Tüdös Z., LF UP
Kardiovaskulární diagnostika a intervence

PET/CT a PET/MRI v kardiovaskulární diagnostice

Ferda J., LFP UK

Diagnostika chronické tromboembolické plicní hypertenze pomocí CT: možnosti využití MDCT s duální energií

Eliáš P., LF OU

Intervenční radiologie u nemocných s COVID-19

Roček M., 2. UK

Intervenční léčba hluboké žilní trombózy

Raupach J., LFHK UK

Současné možnosti endovaskulární léčby onemocnění aorty

Köcher M., LF UP

Vědecká sdělení – prezentace on-line v prostředí MS TEAMS

Garance: LF UK v Plzni, prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

 

Délka sdělení 8 minut. Přihlaste se k aktivní účasti nejpozději do 15. 8. 2021 prostřednictvím on-line formuláře.

On-line akreditovaný specializační kurz mamodiagnostiky

Garance: Radiologická klinika, 1. lékařská fakulta UK, doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.

14:00-14:45
Vyšetřovací metody v mamodiagnostice a patol. nálezy na MG a US, BIRADS
Červenková J.
14:45 – 15:00
Prsní implantáty a patologie s nimi spojené
Macová I.
15:00 – 15:45
Intervence v mamodiagnostice
Steyerová P.
15:45 – 16:30
MR prsů
Červenková J.
16:30 - 17:15
Komplexní diagnostika ca prsu, kazuistiky
Skovajsová M.
17:15-18:00
Epidemiologie ca prsu, mamografický screening a legislativa
Daneš J.

Dostupné předtočené prezentace z webu:

 • Steyerová P.: Biopsie prakticky (45 min)
 • Červenková J.: MG reading session (45 min)

Certifikát o absolvování akreditovaného specializovaného kurzu obdržíte za plnou účast v kurzu a složení on-line testu.

 

On-line akreditovaný specializační kurz kardiovaskulární diagnostiky

Garance: Radiologická klinika, Lékařská fakulta UK v Plzni, prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

14:00-14:45
CT angiografie tepen hlavy a krku, technika vyšetření a patologické nálezy
Heidenreich F.
14:45 – 15:00
CT angiografie aorty, technika vyšetření a patologické nálezy
Ludvík J.
15:00 – 15:45
CT angiografie periferních tepen, technika vyšetření a patologické nálezy
Glanc D.
15:45 – 16:30
CT angiografie koronárních tepen, technika vyšetření a patologické nálezy
Baxa J.
16:30 - 17:15
CT angiografie žilního systému, technika vyšetření a patologické nálezy
Mírka H.
17:15-18:00
Jak správně dokumentovat nálezy v CT angiografie
Ferda J.

Dostupné předtočené prezentace:

 • Mírka H.: Ultrazvuková diagnostika onemocnění cév, technika a klinické aplikace
 • Ferda J.: CT angiografie, technika a klinické aplikace
 • Tupý R.: MR angiografie, technika a klinické aplikace
 • Baxa J.: MR vyšetření srdce, technika a klinické aplikace.

Certifikát o absolvování akreditovaného specializovaného kurzu obdržíte za plnou účast v kurzu a složení on-line testu. On-line kurz se uskuteční v prostředí Microsoft Teams.

Hybridní program mladých radiologů (Modrá posluchárna Lékařské fakulty UK v Plzni, Alej Svobody a současně on-line stream)

Za dobré epidemiologické situace se přednáškový den koná prezenčně s kapacitou do 200 míst, s omezeními dle platných předpisů daného dne. Rezervace místa v posluchárně v přihlášce on-line, rozhoduje pořadí. Aktivní účastníci mají místo zajištěno.

Garance: Radiologická klinika, 1. lékařská fakulta UK, doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.

Organizace: MUDr. Jan Pernický, FN Plzeň

9:00 – 10:30
Novinky v CT a MR diagnostice

Nové možnosti detekce záření v CT – photon-counting CT

Ferda J.

Novinky v diagnostice magnetickou rezonancí MRI fingerprinting

Vítovec M.

Současné indikace k provádění akutní magnetické rezonance

Mechl M.
11:00 – 12:30
Kasuistická sdělení mladých radiologů I

Méně obvyklá leze zadní jámy lební u dítěte

Draganovičová J.

Hemoptýza u dítěte s vrozenou srdeční vadou

Meliš T.

Otrava oxidem uhelnatým – atypický MR nález

Naďová K.

Tuberózní skleróza

Pernický J.

Syndrom intrakraniální hypotenze

Vajda M.

Expanze orbity – na co nezapomínat

Buk M.

Využití zobrazovacích metod u časného traumatu skeletu

Válek V. jr.

Fraktura, čerstvá nebo stará?

Lindner J.
13:30 – 15:00
Kazuistická sdělení mladých radiologů II

Stanovení diagnózy klinicky skrytého hyperparathyroidismu pomocí zobrazovacích metod

Ludvík J.

Akutní pyelonefritida

Tománková T.

Systémová mukormykoza

Kremeňová K.

Infekční kazuistiky z Bulovky

Labiková M.

Ložiska jater

Slováková P.

Vzácná poranění parenchymových orgánů břicha při invazivních výkonech

Kucbel M.

Symptomatické postižení žilního systému při rozsáhlém aneuryzmatu břišní aorty a ilických tepen

Biskup J.
15:30 – 17:00
Uroradiologie

Chemická analýza konkrementů

Vondráková A.

CT urografie

Charvát R.

Vyšetření urogenitálního traktu u dětí

Rejtar P.
Startujeme on-line živé vysílání
Živé vysílání v termínu 3. a 4. června od 9:00 hodin sledujte na https://www.vysilame.tv/neubrno2021
crossmenuchevron-down