Program

Kongres je pořádán ON-LINE a zahrnuje následující části:
 • 12. října 2021, 8:30 – 18:50: Hlavní program vysílaný z profesionálního TV studia
 • 13. října 2021, 14:00 – 16:00: Vědecká sdělení on-line (Microsoft Teams)
 • 14. října 2021, 14:00 – 18:00: On-line akreditovaný specializační kurz mamodiagnostiky*
 • 15. října 2021, 14:00 – 18:00: On-line akreditovaný specializační kurz kardiovaskulární diagnostiky*
 • 16. října 2021, 9:00 – 17:00: Program mladých radiologů (pouze on-line, Microsoft Teams)

* zájemce obdrží certifikát akreditovaného specializačního kurzu

Kongres je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (respektive dle pravidel ČAS) a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocen kredity pro lékaře. Každý přednáškový den je akreditovaný zvlášť a má svá pravidla. Kredity za program ve dnech 12. a 13. 10. bude možné získat i za zhlédnutí odborného programu v archivu akce až do 30. 11. 2021. Ostatní části programu budou v archivu dostupné také, ale již bez možnosti získání kreditů. Certifikáty budou rozesílány po uzavření archivu akce, a to nejpozději v týdnu od 13. 12. 2021. Podrobnější informace naleznete v sekci FAQ.

UPDATE k 2. 11.: Kvůli technickým problémům nebude v archivu bohužel dostupný program z 13. 10. (vědecká sdělení), zajišťovaný Radiologickou klinikou, Lékařskou fakultou UK v Plzni. Omlouváme se všem účastníkům i přednášejícím dané sekce a děkujeme za pochopení.

Úterý
12. října 2021 (8:30 – 18:50)
Středa
13. října 2021 (14:00 – 16:00)
Čtvrtek
14. října 2021 (14:00 – 18:00)
Pátek
15. října 2021 (14:00 – 18:00)
Sobota
16. října 2021 (9:00 – 17:00)

Hlavní program vysílaný z profesionálního TV studia (6 kreditů)

8.30 - 8.40
Zahájení kongresu / Úvodní slovo
8.40 - 10.35
Urgentní diagnostika

Urgentní diagnostika v pediatrické radiologii – syndrom týraného dítěte

Kynčl M., 2. LFUK

Urgentní diagnostika v pediatrické radiologii – abdominální stavy

Rejtar P., LFHK UK

Plicní diagnostika a umělá inteligence

Lambert L., 1. LF UK

Němé mozkové ischémie

Malíková H., 3.LF UK

Spektrální CT u onemocnění COVID-19 a jeho komplikací

Mechl M., LF MU
10.35 - 10.50
Přestávka
10.50 - 12.55
Radiologie v 21. století

Postavení radiologa v jednadvacátém století

Ferda J., Fakultní nemocnice Plzeň

Current state and future direction of cardiac computed tomography

Schöpf J., Charleston, Medical Universtity of South Carolina

Radiomic and artificial inteligence in radiology

De Cecco C. N., Atlanta, Emory University Hospital

Mamodiagnostika v jednadvacátém století

Lehotská V., Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety
12.55 - 13.10
Přestávka
13.10 - 13.30
Firemní sympozium společnosti Philips Česká Republika s.r.o.

Applications of AI for Philips CT and MRI solutions

Yotam K. (CT Clinical Systems Manager, Philips Israel), Liesbeth G.-O. (MRI Clinical Science Director, Philips Nederland)

13.30 - 13.50
Firemní sympozium společnosti Siemens Healthcare, s.r.o.

Photon Counting CT: Technical and Clinical Potential

Flohr T. (Computed Tomography, Siemens Healthineers)
13.50 - 14.00
Přestávka
14.00 - 15.55
Onkologická diagnostika

Časná diagnostika karcinomu plic

Mírka H., LFP UK

Moderní onkologická imunomodulační léčba - co by měl radiolog vědět

Weichet J., 3.LF UK

Staging karcinomu ovaria pomocí CT a MR

Burgetová A., 1.LF UK

PET/MR u karcinomu rekta

Šprláková A., LF MU

Diferenciální diagnostika expanzivních procesů ledvin: současné možnosti zobrazovacích metod

Tüdös Z., LF UP
15.55 - 16.05
Přestávka
16.05 - 16.25
Přednáška podpořená společností Bracco Imaging Czech s.r.o.

PET radiofarmaka pro zobrazení CAP

Ferda J., Fakultní nemocnice Plzeň
16.25 - 16.45
Přednáška podpořená společností Bayer s.r.o.

Karcinom prostaty a neovaskularizace: Interpretace dynamického T1 zobrazení při MRI

Ferda J., Fakultní nemocnice Plzeň
16.45 - 16.55
Přestávka
16.55 - 18.50
Kardiovaskulární diagnostika a intervence

PET/CT a PET/MRI v kardiovaskulární diagnostice

Ferda J., LFP UK

Diagnostika chronické tromboembolické plicní hypertenze pomocí CT: možnosti využití MDCT s duální energií

Eliáš P., LF OU

Intervenční radiologie u nemocných s COVID-19

Roček M., 2. UK

Intervenční léčba hluboké žilní trombózy

Raupach J., LFHK UK

Současné možnosti endovaskulární léčby onemocnění aorty

Köcher M., LF UP
18.50
Závěrečné slovo

Vědecká sdělení - prezentace on-line v prostředí MS TEAMS (2 kredity)

Garance a technické zajištění: Radiologická klinika, Lékařská fakulta UK v Plzni, prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

UPDATE K 2. 11.: Kvůli technickým problémům nebude v archivu akce bohužel dostupný program z 13. 10. (vědecká sdělení), zajišťovaný Radiologickou klinikou, Lékařskou fakultou UK v Plzni. Omlouváme se všem účastníkům i přednášejícím dané sekce a děkujeme za pochopení.

 

14.00 - 16.00
Vědecká sdělení
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Postižení pankreatu u infekce COVID-19

Birčáková B., VFN Praha

Využitie MR defekografie při dysfunkciách panvového dna - prvé skúsenosti

Fabiánová D., FN Trnava

Změny magnetické susceptibility v hluboké šedé hmotě mozkové a cerebrálním kortexu v průběhu fyziologického stárnutí v mladém dospělém a středním věku

Burgetová R., FN Královské Vinohrady

CEUS v diferenciální diagnostice benigních a maligních ložisek štítné žlázy

Petrášová H., FN Brno

Kvantitativní hodnocení časných ischemických změn na MR mozku

Čivrný J., FN Olomouc

Léčba endoleaku typu IA paralelními stentgrafty a endoleaku typu II transabdominální aplikací trombinu u polymorbidního pacienta se solitární ledvinou

Syka M., FN Hradec Králové

Optimální sledování pacientů po stereotaktické ablativní radioterapii u časného stádia nemalobuněčného karcinomu plic

Resová K., FN Ostrava

Predikce výsledku reperfuzní terapie u ischmického iktu pomocí perfuzního CT mozku

Heidenreich F., FN Plzeň

Zobrazení sakroliakálních kloubů pomocí nízkodávkového CT

Korčáková E., FN Plzeň

Využití kontrastní sonografie u pacientů s Crohnovou chorobou

Válek V. ml., FN Brno

On-line akreditovaný specializační kurz mamodiagnostiky

Garance: Radiologická klinika, 1. lékařská fakulta UK, doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.

Podrobné pokyny pro účastníky kurzu naleznete ZDE.

 • Přístup na kurz a získání certifikátu o jeho absolvování je možné pouze po registraci přímo do systému garantujícího pracoviště, které má organizaci na starosti.
 • Přihlaste se nejpozději do 12. 10. 2021 ZDE. Registrace uzavřena.
 • Přihlášení je možné pouze pro lékaře registrované do systému Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníků (ACVZ). Pokud nejste v systému registrování, proveďte prosím registraci před přihlášením na kurz ZDE.
 • Pokud máte zájem pouze o shlédnutí vybraných přednášek kurzu, budou následně dostupné v archivu akce do 30. 11. 2021, registrace přímo do systému garantujícího pracoviště pak není nutná.

Materiály dostupné před začátkem kurzu:

Před otevřením reading session 1 a 2 si prosím vytiskněte přiložené tabulky určené pro hodnocení mamografických vyšetření.

 

Program kurzu - čtvrtek 14. října 2021 (14:00 – 18:00)

14:00-14:45
Vyšetřovací metody v mamodiagnostice a patol. nálezy na MG a US, BIRADS
Červenková J.
14:45 – 15:00
Prsní implantáty a patologie s nimi spojené
Macová I.
15:00 – 15:45
Intervence v mamodiagnostice
Steyerová P.
15:45 – 16:30
MR prsů
Červenková J.
16:30 - 17:15
Komplexní diagnostika ca prsu, kazuistiky
Skovajsová M.
17:15-18:00
Epidemiologie ca prsu, mamografický screening a legislativa
Daneš J.

Certifikát o absolvování akreditovaného specializovaného kurzu obdržíte za plnou účast v kurzu a složení on-line testu.

 

 

On-line akreditovaný specializační kurz kardiovaskulární diagnostiky

Garance: Radiologická klinika, Lékařská fakulta UK v Plzni, prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

 • Přístup na kurz a získání certifikátu o jeho absolvování je možné pouze po registraci přímo do systému garantujícího pracoviště, které má organizaci na starosti.
 • Přihlaste se nejpozději do 12. 10. 2021 ZDE.
 • Přihlášení je možné pouze pro lékaře registrované do systému ALF, který používá organizující pracoviště. Pokud nejste v systému registrování, proveďte registraci prosím před přihlášením na kurz ZDE
 • Pokud máte zájem pouze o shlédnutí vybraných přednášek kurzu, budou následně dostupné v archivu akce do 30. 11. 2021, registrace přímo do systému garantujícího pracoviště pak není nutná.

Dostupné prezentace, které jsou předtočeny nebo zazní v průběhu kurzu a budou následně ke stažení v archivu akce:

Certifikát o absolvování akreditovaného specializovaného kurzu obdržíte za plnou účast v kurzu, který se uskuteční v prostředí Microsoft Teams.

Program kurzu - pátek 15. října 2021 (14:00 – 18:00)

14:00-14:45
CT angiografie tepen hlavy a krku, technika vyšetření a patologické nálezy
Heidenreich F.
14:45 – 15:00
CT angiografie aorty, technika vyšetření a patologické nálezy
Ludvík J.
15:00 – 15:45
CT angiografie periferních tepen, technika vyšetření a patologické nálezy
Glanc D.
15:45 – 16:30
CT angiografie koronárních tepen, technika vyšetření a patologické nálezy
Baxa J.
16:30 - 17:15
CT angiografie žilního systému, technika vyšetření a patologické nálezy
Mírka H.
17:15-18:00
Jak správně dokumentovat nálezy v CT angiografie
Ferda J.

Program mladých radiologů (on-line stream, Microsoft TEAMS, 6 kreditů)

Garance: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., FN Plzeň

Organizace: MUDr. Jan Pernický, FN Plzeň

S ohledem na nízký zájem o prezenční formu programu mladých radiologů (sobota 16. října 2021) bylo organizačním výborem XLII. českého radiologického kongresu rozhodnuto, že i tato část programu proběhne pouze on-line v prostředí MS TEAMS. Připojit na program se můžete ZDE. 6 kreditů do systému vzdělávání ČLK je možné získat za účast na on-line streamu. Přednášky z programu mladých radiologů budou poté dostupné do 30. 11. 2021 i v archivu akce, ale již bez možnosti započtení kreditů.

 

9:00 – 10:30
Novinky v CT a MR diagnostice

Možnosti využití photon-counting CT v diagnostice

Ferda J.

Novinky v diagnostice magnetickou rezonancí MRI fingerprinting

Vítovec M.

Současné indikace k provádění akutní magnetické rezonance

Mechl M.
11:00 – 12:30
Kasuistická sdělení mladých radiologů I

Méně obvyklá leze zadní jámy lební u dítěte

Draganovičová J.

Hemoptýza u dítěte s vrozenou srdeční vadou

Meliš T.

Otrava oxidem uhelnatým – atypický MR nález

Naďová K.

Ageneze corpus callosum

Pernický J.

Syndrom intrakraniální hypotenze

Vajda M.

Expanze orbity – na co nezapomínat

Buk M.

Využití zobrazovacích metod u časného traumatu skeletu

Válek V. jr.

Akutní pyelonefritida

Tománková T.
13:30 – 15:00
Kazuistická sdělení mladých radiologů II

Stanovení diagnózy klinicky skrytého hyperparathyroidismu pomocí zobrazovacích metod

Ludvík J.

Fraktura, čerstvá nebo stará?

Lindner J.

Systémová mukormykoza

Kremeňová K.

Infekční kazuistiky z Bulovky

Labiková M.

Ložiska jater

Slováková P.

Vzácná poranění parenchymových orgánů břicha při invazivních výkonech

Kucbel M.

Symptomatické postižení žilního systému při rozsáhlém aneuryzmatu břišní aorty a ilických tepen

Biskup J.
15:30 – 17:00
Uroradiologie

CT urografie

Charvát R.

Vyšetření urogenitálního traktu u dětí

Rejtar P.
Startujeme on-line živé vysílání
Živé vysílání v termínu 3. a 4. června od 9:00 hodin sledujte na https://www.vysilame.tv/neubrno2021

VIDEOARCHIV PŘEDNÁŠEK

Možnost shlédnutí přednášek prodloužena do 31. 1. 2022!
crossmenuchevron-down